www.whkt.net > 821 34列坚式并验算

821 34列坚式并验算

☆672÷48=14 验算:821÷36=22…29

821÷34=24……5

竖式计算39*34 解题思路:先将两乘数末位对齐,然后分别使用第二个乘数,由末位起对每一位数依次乘上一个乘数,最后将所计算结果累加即为乘积,如果乘数为小数可先将其扩大相应的倍数,最后乘积在缩小相应的倍数;解题过程:步骤一

竖式计算60*34并验算 解题思路:两个乘数末位对齐,分别将第二个乘数从末位起每一位数依次乘上一乘数,将所以步骤计算的结果相加 解题过程:步骤一:4*60=240 步骤二:30*60=1800 步骤三:将以上步骤计算结果累加为2040 验算2040÷34=60 存疑请追问,满意请采纳

56*34列竖式计算并验算56*34=1904

(1)404-186=218, ? 4 ? 0 4 - 186 . 218 验算: 218 + 186 . 404 (2)755+165=920, 755 + 165 . 920 验算: 165 + 755 . 920 (3)58÷8=7…2, 7 8 58 56 2 (4)57÷6=9…3. 9 6 57 54 3

34*22竖式计算并验算34*22=748 验算748÷22=34

34乘58并验算34*58=1972 验算1972÷58=34

729除四列竖式计算并验算怎么写? 729÷4 =1821 验算 182*4+1 =729 正确

800÷34=23余18 __23__ 验算 2334丿800 _ *34__ _68__ 92 120 _69___ _102__ 782 18 _+_18__ 800

相关搜索:

友情链接:5615.net | rprt.net | realmemall.net | hyqd.net | wlbx.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.whkt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.whkt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com